Bambaki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzenie danych osobowych

W odniesieniu do danych osobowych zbieranych przy rejestracji usług, www.Bambaks.com spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do zbioru danych osobowych uzyskanych podczas rejestracji usług, informujemy, że proces rejestracyjny jest w toku. Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Bambaks.com zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zbieranie danych technicznych (cookies)

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania ze sklepu Bambaks.com, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. „Cookie” to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. „Cookie” w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych serwisów, za co Bambaks.com nie odpowiada. Bambaks.com zbiera informacje dotyczące ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Bambaks.com może zostać zobowiązana do udostępnienia informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Kontakt

W sprawach dotyczących Polityki Prywatności prosimy kontaktować się z: bambak@bambaks.com

Koszyk

Twój koszyk jest pusty
x