REGULAMIN

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sklepu, co daje klientowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Galeria i sklep internetowy działający pod adresem http://bambaks.com/ jest prowadzony przez firmę
BAMBAK, adres firmy 83-050, Lublewo Gdańskie, Wybickiego 59, m4 , NIP 9471451126.
Konto bankowe w banku: mBank S.A., nr konta: 26 1140 2004 0000 3602 8131 3763, IBAN: PL26 1140 2004 0000 3602 8131 3763
Kontakt ze sklepem: telefonicznie: +48 504271047,
drogą mailową: bambak@bambaks.com
lub pisemnie na adres:
Bambak, ul. Wybickiego 59, m4, 83-050 Lublewo.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.bambaks.com

SŁOWNICZEK

Sklep – prowadzony przez firmę Bambak, sklep internetowy działający pod adresem: http://bambaks.com/  sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie zostanie wykonane, zapakowane i przekazane przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta.

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.); Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

PRAWO AUTORSKIE

1.Wszystkie produkty i ich wizerunki oraz zdjęcia dostępne w sklepie Bambaks.com objęte są prawami autorskimi na podstawie ‪Ustawy z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.
2. Wszystkie sprzedawane rzeczy za wyjątkiem grafik i zdjęć mają charakter unikatowy i robione są ręcznie na zamówienie.
3. Prawa autorskie do produktów, ich wizerunków, zdjęć i opisów dostępnych w sklepie są własnością Aleksandry Trościankowskiej. 

Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Do dokonywania zakupów w sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

1. Poprawne złożenie zamówienia przez Internet jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Klienta z systemu informatycznego spełniającego poniższe minimalne wymagania techniczne: – system operacyjny Windows, Android, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS – dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca – RAM: 1 GB pamięci RAM – procesor: 1 GHz – karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość1024×768 – sterowanie: klawiatura, mysz komputerowa – łącze internetowe o minimalnej przepustowości: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s – przeglądarka internetowa z obsługą Java Script, IE (min. Wersja 7) lub Mozilla Firefox ( min. Wersja 10), lub Gogle Chrome (min. Wersja 13).
2. Zamówienia poprzez stronę internetową http://bambaks.com/ można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Zamówienia personalizowane można składać droga mejlową na adres bambak@bambaks.com – całą dobę.
4. Przy zamówieniu należy podać nazwę artykułu, zamawianą ilość, dokładny adres dostawy przesyłki oraz dane do faktury VAT (o ile klient wyrazi potrzebę otrzymania takiej faktury), należy dokonać wybory sposobu dostawy i sposobu płatności spośród dostępnych w sklepie.
5. Po otrzymaniu zamówienia sklep przesyła do klienta drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem za zawartą. Proszę sprawdzać również folder „spam”, ponieważ zdarza się, iż informacje dotyczące zamówienia/przelewu/płatności są filtrowane przez pocztę elektroniczną.
6. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi 2 do 10 dni Na czas realizacji zamówienia składają się: czas jaki potrzebujemy na uszycie oraz przygotowanie przedmiotu do wysłania, od momentu otrzymania zapłaty, oraz czas deklarowany przez przewoźnika (Pocztę Polską) na dostarczenie przesyłki. W okresach nadzwyczajnych, takich jak święta, trudne warunki drogowe, pandemia, czas realizacji może się wydłużyć.
7. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy towaru.
8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o częściowej realizacji lub anulowaniu całego zamówienia. Jeśli Klient dokonał już wpłaty za zamówienie, sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA

1. Sposób płatności:
– przelew bankowy– realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należnej sumy na rachunek bankowy sklepu – przelew elektroniczny,
– karta płatnicza – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Płatności te realizowane są przez portal Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
2. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep anuluje zamówienie o czym klient zostanie powiadomiony na podany przez niego adres e-mail.
3. Zamówione towary wysyłane są przesyłkami rejestrowanymi za pośrednictwem portalu Apaczka w wybranej przez zamawiającego formie: Poczta Polska paczka+, paczkomaty Inpost lub kurier.
4. System automatycznie nalicza koszty przesyłki adekwatnie do wybranej formy wysyłki i wagi zakupionego towaru. Koszt wysyłki jest widoczny i aktualizowany po dodaniu każdego artykułu do koszyka
6. Jeżeli z jakiś powodów zamówienie realizowane będzie w dostawach częściowych (po uprzednim uzgodnieniu z klientem), opłata naliczana będzie tylko jeden raz.
7. Przesyłki dostarczamy do klientów na terenie całego kraju w jednej z wybranych przez kupującego form wysyłki (Poczta Polska paczka+, paczkomaty Inpost lub kurier). Przesyłki poza Polskę realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, zawsze jako przesyłki rejestrowane.
8.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten należy obowiązkowo zgłosić przewoźnikowi i spisać w jego obecności protokół zniszczenia

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, każdy Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tak więc z prawa zwrotu w przewidzianym wyżej trybie, nie mogą skorzystać osoby, które nabywają towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.) Prawu temu nie podlegają przedmioty personalizowane, wykonane wg projektu i na indywidualne zamówienie klienta, niebędące w stałej ofercie sklepu.
2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wypełnić stosowne oświadczenie (formularz poniżej) i wysłać je na adres bambak@bambaks.com lub pocztą na adres  Bambak, ul. Wybickiego 59, m4, 83-050 Lublewo.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni liczonych od daty wysłania oświadczenia, na adres Bambak, ul. Wybickiego 59, m4, 83-050 Lublewo.
4. Zwracane towary powinny być kompletne, nieużywane, w stanie niezmienionym.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………

Data zawarcia umowy to……………., data odbioru …………………………………………… .

Imię i nazwisko……………………………Adres …..…………………….……..

Data……………  Podpis………….. (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach Konsumenta, w przypadku zaistnienia konieczności zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
2. Gwarantujemy zwrot pełnej wpłaty dokonanej przez Kupującego na wskazane przez niego konto bankowe. Przy płatności dokonanej kartą płatniczą, zwrot tylko na tą samą kartę, z której dokonana była płatność. (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty)
3. Nie odbieramy żadnych paczek płatnych za pobraniem pocztowym.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeśli nastąpiło ono z powodu podania przez Klienta błędnych danych osobowych, lub błędnego numeru konta.

REKLAMACJE

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu, Klient może zgłaszać telefonicznie lub pisemnie na adres sklepu: bambak@bambaks.com
2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
3. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, lub towaru uszkodzonego, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: – imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, – datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
5. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem mailowym bambak@bambaks.com
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na podany przez Klienta adres e-mail.
8. W przypadku uznania reklamacji, zależnie od życzenia Klienta, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, lub zostaną zwrócone pieniądze (zwrot pieniędzy nastąpi również w przypadku braku możliwości wymiany towaru na przykład z powodu wyczerpania zapasów magazynowych).
9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list polecony ekonomiczny lub paczka ekonomiczna), zostaną Klientowi zwrócone zgodnie z procedurą opisaną w dziale

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Bambak, adres firmy 83-050 Lublewo, NIP 9471451126. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000

2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu bambaks.com i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów, marketingu bezpośredniego, usług i produktów własnych administratora danych. Informacje o adresie dostawy, numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania i kontroli oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Bambak
2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie lub usuwanie wiadomości e-mail przez administratorów serwerów pocztowych oraz przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia wynikające z przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetworzenie danych przez systemy komputerowe.
6. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego braku dostępu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, sprawa zostanie skierowana do sądu właściwego zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego z dnia 17.11.1964 ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zmianami)
9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2020 r.
10. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Poinformowanie o zmianie nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu, poprzez umieszczenie tej informacji na stronie głównej serwisu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.
11. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailowa (bambak@bambaks.com) lub telefonicznie (504271047)

Log in
0
    0
    Koszyk
    Your cart is emptyReturn to Shop